środa, 15 listopada 2017

Medal "Pro Patria" dla Pana Przemyslawa Bugaja - naszego absolwenta

W Pałacu Prezydenckim

Uczniowie klasy trzeciej pamiętają  swojego starszego Kolegę Przemysława Bugaja – prezesa stowarzyszenia “Żółkiewszczacy”, który został wyróżniony za swoją działalność patriotyczną Medalem “Pro Patria” oraz Nagrodą Prezydenta RP “Dla Dobra Wspólnego” przyznaną wspólnie wolontariuszom pracującym na "Łączce". 

Podczas nauki w IV  Liceum brał udział w wielu przedsięwzięciach związanych z edukacją patriotyczną: był laureatem Ogólnopolskiego Konkursu “Żołnierze Wyklęci”, Siedleckiego Testu Historycznego oraz autorem wielu wystaw historycznych prezentowanych w różnych miejscach regionu. Obecnie jest studentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jesteśmy dumni i gratulujemy Panie Prezesie.

Prace poszukiwaczo-ekshumacyjne na Łączce

Prace poszukiwaczo-ekshumacyjne na Łączce


Polecam ku pamięci:
http://zolkiewski172lata.blogspot.com/2016/03/dzien-zonierzy-niezomnych-w-iv-lo-im.html
http://zolkiewski172lata.blogspot.com/2015/07/pan-dr-witold-mieszkowski-w-telewizji.html

Żółkiewszczacy" na "Łączce"

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza