sobota, 18 listopada 2017

Panie Profesorze pamiętamy i gratulujemy - benefis Wojciecha Ciekota

Pan Profesor Wojciech Ciekot nauczał muzyki w „Żółkiewskim” w latach 90. Prowadził również zespół muzyczny. Mieliśmy wówczas słynny profil pedagogiczno – muzyczny. 17 listopada 2017 roku o godz. 19.00 w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach  odbył się koncert z okazji 50- lecia pracy. Wielu uczniów Żółkiewskiego, Prusa i innych siedleckich szkół i przedszkoli zawdzięcza Wojciechowi Ciekotowi zaszczepienie pasji muzycznej, która jak wiadomo łagodzi obyczaje. W 2011 r. Jubilat otrzymał „Wawrzyna Siedleckiego” za całokształt pracy twórczej. środa, 15 listopada 2017

Medal "Pro Patria" dla Pana Przemyslawa Bugaja - naszego absolwenta

W Pałacu Prezydenckim

Uczniowie klasy trzeciej pamiętają  swojego starszego Kolegę Przemysława Bugaja – prezesa stowarzyszenia “Żółkiewszczacy”, który został wyróżniony za swoją działalność patriotyczną Medalem “Pro Patria” oraz Nagrodą Prezydenta RP “Dla Dobra Wspólnego” przyznaną wspólnie wolontariuszom pracującym na "Łączce". 

Podczas nauki w IV  Liceum brał udział w wielu przedsięwzięciach związanych z edukacją patriotyczną: był laureatem Ogólnopolskiego Konkursu “Żołnierze Wyklęci”, Siedleckiego Testu Historycznego oraz autorem wielu wystaw historycznych prezentowanych w różnych miejscach regionu. Obecnie jest studentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jesteśmy dumni i gratulujemy Panie Prezesie.

Prace poszukiwaczo-ekshumacyjne na Łączce

Prace poszukiwaczo-ekshumacyjne na Łączce


Polecam ku pamięci:
http://zolkiewski172lata.blogspot.com/2016/03/dzien-zonierzy-niezomnych-w-iv-lo-im.html
http://zolkiewski172lata.blogspot.com/2015/07/pan-dr-witold-mieszkowski-w-telewizji.html

Żółkiewszczacy" na "Łączce"

niedziela, 12 listopada 2017

VI Siedlecki Test Historyczny - 9 listopada 2017 r.

Wyniki VI Siedleckiego Testu Historycznego - Listopad 2017
W teście wzięło udział 69 uczniów.
VI Siedlecki Test Historyczny dla uczniów wszystkich rodzajów szkół  zawierał pytania z tematu:  „Droga Polaków do Niepodległości 1768- 1918”
SZKOŁY PODSTAWOWE
Wyniki indywidualne:
I miejsce  -  Marta Skwarek SP 11
II miejsce  -  Krzysztof Wyrzykowski SP 11
III miejsce  -  Maja Siwiec SP 11
Wyniki drużynowe:
I miejsce  -  Szkoła Podstawowa Nr 11 w Siedlcach
II miejsce  -  Szkoła Podstawowa Nr 10 w Siedlcach
III miejsce  -  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Siedlcach

KLASY GIMNAZJALNE
Wyniki indywidualne:
I miejsce  -  Magdalena Romanowska   SP 1 – kategoria gimnazjum
II miejsce  -  Adrianna Gnat   SP 3 – kategoria gimnazjum
III miejsce  -  Błażej Michalak SP 3 - kategoria gimnazjum
Wyniki drużynowe:
I miejsce  -  SP 3 – kategoria gimnazjum
II miejsce  -  SP 1 – kategoria gimnazjum
III miejsce  -  Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach - kategoria gimnazjum

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Wyniki indywidualne:
I miejsce  -  Jakub Olędzki  I KLO
II miejsce  -  Hubert Jastrzębski  II LO
III miejsce  -  Konrad Olędzki  ZSP 1
Wyniki drużynowe:
I miejsce  -  I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach
II miejsce  -  IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
III miejsce  -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach