wtorek, 28 stycznia 2014

Powstanie Styczniowe na Podlasiu

  W dniu 24 stycznia 2014 roku profesor dr hab. Jarosław Cabaj z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach był gościem uczniów i nauczycieli Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. 
 Dyrektor szkoły Jacek Jagiełło witając  Pana Profesora powiedział, że spotkanie związane jest z obchodami w szkole 151.  rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i  stanowi część programu współpracy Żółkiewskiego z Uniwersytetem Przyrodniczo –Humanistycznym w Siedlcach.
 Pan profesor Jarosław Cabaj  przedstawił wykład pt. „Powstanie Styczniowe na Podlasiu”. 
W zaprezentowaniu tematu pomagali swemu mistrzowi jego studenci: Anna Kot oraz Piotr Warowny. Problematyka powstańcza podana  została bardzo atrakcyjnie z zastosowaniem środków audiowizualnych i przytoczeniem licznych źródeł historycznych. Młodzież z liceum Żółkiewskiego zgromadzona w auli szkoły, śledziła losy księdza generała Stanisława Brzóski, Władysława Rawicza czy księdza Wawrzyńca Lewandowskiego przez półtorej godziny z zapartym tchem.