niedziela, 26 października 2014

Józef i Władysław Skłodowscy.


Dziadek i ojciec Marii Skłodowskiej Curie związani są z siedleckim gimnazjum, którego tradycję kontynuuje Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. 

Józef Skłodowski ukończył w roku 1828 Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego, poczym rozpoczął swoją karierę pedagogiczną w Białej Podlaskiej, skąd po roku przeniesiono go do Warszawy. Podczas Powstania Listopadowego wstąpił do wojska narodowego i uczestniczył w kilku bitwach, m.i. pod Iganiami. Schwytany w Kieleckiem, pod Chmielnikiem, przez Kozaków był pędzony piechotą do Warszawy, dokąd przybył podarty, wygłodzony, z ciężko pokaleczonymi nogami. Po wydobrzeniu, uniknąwszy szczęśliwie gorszych skutków udziału w rewolucji, wrócił na dawne stanowisko i wkrótce ożenił się  z Salomeą Sagtyńską. Józef i Salomea mieli siedmioro dzieci. Jednym z nich był Władysław- ojciec Marii.
Dalszą swoją służbę odbywał na prowincji, naprzód w Kielcach, gdzie przyszedł na świat Władysław (ojciec Marii), później w Łomży, następnie w Łukowie jako inspektor, potem w Siedlcach, gdzie awansował na dyrektora (1849-51) i wreszcie, przez 12 lat na tym samym stanowisku w gimnazjum lubelskim, skąd przed samym prawie powstaniem styczniowym został zmuszony do  przejścia na emeryturę, „za zbytni  liberalizm wobec młodzieży”.
Najstarszy syn Władysław (1832-1902) urodził się 20 października 1832 r w Kielcach. Od 1840 r rozpoczął naukę w gimnazjum łukowskim. Od 1841 r. został uczniem gimnazjum w Siedlcach gdzie w czerwcu 1847 r. złożył egzamin dojrzałości. Po ukończeniu Wydziału  Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Petersburskiego, od sierpnia 1852 r. został nauczycielem matematyki i fizyki w Realnej Szkole Powiatowej w Warszawie przy ulicy Freta. Następnie był nauczycielem II Gimnazjum w Warszawie. W 1860 r. poślubił Mariannę Bogucką, nauczycielkę i przełożoną pensji żeńskiej w Warszawie. Jesienią 1867 r. awansował na podinspektora gimnazjum. 7 listopada 1867 r. urodziła się w Warszawie - Maria Skłodowska - jako ostatnia z pięciorga dzieci. Po śmierci żony (zmarła 9 maja 1878 r.) Władysław przejął obowiązki dobrego Ojca i pedagoga. Zmarł 14 maja 1902 r. w Warszawie. 
Córka Władysława Skłodowskiego – Maria   Skłodowska była to ukochaną wnuczką Józefa Skłodowskiego dziedziczącą po nim zamiłowanie do nauk ścisłych, co było szczególnie rzadkie u kobiet, zwłaszcza w tamtych czasach. W osobie dziadka znajdowała wzór do naśladowania odziedziczając po nim przede wszystkim pracowitość, umiłowanie przyrody, człowieka i kraju. Bywając w Lublinie odwiedzała gimnazjum, w którego pracowniach znajdowały się fascynujące ją od dzieciństwa przyrządy fizyczne. W tych kontaktach szukać należy uwarunkowań charakteru i kariery naszej wielkiej uczonej Marii Curie Skłodowskiej - przyszłej dwukrotnej noblistki, która znalazła swoje miejsce we francuskim Panteonie .


Apel poległych.

Apel poległych nauczycieli i uczniów zamordowanych przez okupantów w czasie II wojny światowej oraz ofiar reżimu komunistycznego.VII Zjazd Nauczycieli i Absolwentów Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.11 października 2014 roku.