sobota, 1 listopada 2014

Żółkiewszczacy. Janusz Przewłocki


Janusz Przewłocki - polski inżynier, nauczyciel, wydawca, kolekcjoner i bibliofil, działacz opozycji 
demokratycznej w PRL. Urodził się w 1927 roku w majątku Mordy koło Siedlec, pochodził z rodziny ziemiańskiej, był synem Henryka Przewłockiego i Karoliny Marii Hutten-Czapskiej. W czasie II wojny światowej był uczniem tajnych kompletów Liceum Żółkiewskiego. Wychował się wraz z sześciorgiem rodzeństwa w wielkim dworze i wraz z nastaniem komunizmu został z całą rodziną z tego dworu wypędzony. Jego ojca Sowieci wywieźli do obozu w Borowiczach, gdzie zmarł w 1946 roku. Janusz Przewłocki przez wiele lat był redaktorem, wydawcą serii pamiętników polskich z XVIII-XX wieku. Zbierał zdjęcia dotyczące polskich rodów ziemiańskich i arystokratycznych. Współpracował z paryską „Kulturą" i z opozycją demokratyczną w latach 70. i 80., był współtwórcą Archiwum Wschodniego i przewodniczącym Komisji Historycznej Związku Sybiraków. Utworzył i redagował serię książkową „Wspomnienia Sybiraków”.  Zbiór fotografii pozyskiwany przez lata głównie od potomków szlacheckich rodów, był przez Janusza Przewłockiego pieczołowicie opisywany. Najstarsze pochodzą z drugiej połowy XIX wieku, ze słynnych atelier fotograficznych (np. Walerego Rzewuskiego z Krakowa czy Jana Mieczkowskiego z Warszawy), najpóźniejsze z lat 30. XX wieku. Są to zarówno zdjęcia robione przez profesjonalnych fotografów, jak i amatorskie. Ukazują historię polskich ziemian i arystokratów, a jednocześnie historię fotografii z przełomu XIX i XX wieku, bo wiele z tych zdjęć to prawdziwe dzieła sztuki. Utrzymywał kontakt z Żółkiewszczakami. Był uczestnikiem zjazdu absolwentów w 2001 roku.
Janusz Przewłocki zmarł 5 lipca 2007 roku w Warszawie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza