czwartek, 28 sierpnia 2014

Żółkiewszczacy. Antoni Winter


Antoni Winter, urodził się 23 maja 1910 roku w Siedlcach. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Maturę zdał w roku 1930. W latach 1932-1936 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał tytuł magistra filozofii w zakresie historii. Przez dwa lata tj. od 1 września 1936 do 31 sierpnia 1938 roku odbywał praktykę w gimnazjum Żółkiewskiego. W 1938 roku podjął stałą pracę nauczyciela w Gimnazjum i Liceum Biskupim w Siedlcach, gdzie pracował z przerwą wojenną do 1952 roku. Następnie przeniósł się do Technikum Mechanicznego, gdzie nauczał, aż do przejścia na emeryturę w 1971 roku. Nie zerwał kontaktu ze szkołą, pracując w niepełnym wymiarze godzin. Wiele pracował społecznie, udzielając się między innymi w Towarzystwie Miłośników Podlasia, Polskim Towarzystwie Historycznym i Polskim Czerwonym Krzyżu. Był autorem monografii pt. "Dzieje Siedlec 1448-1918" wydanej w 1969 roku. Materiały na ten temat zbierał od 1932 roku. Zmarł 16 października 1988 roku. W 1994 roku Rada Miasta Siedlce nadała jednej z nowych ulic imię Antoniego Wintera. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz