niedziela, 14 kwietnia 2019

Żółkiewski - 10 tygodni przed oddaniem do użytku.

Sala nr 5


Sekretariat i gabinet dyrektora

 Dawna sala 23 /aktowa, gimnastyczna/ zmniejszona o połowę.
 Korytarz na I piętrze.
 Hola na piętrze prowadzący do nowej części. Przejście zaślepione płytą obok okna.
 Sala tradycji szkoły w dawnej kawiarence.
Z zewnątrz jeszcze dużo pracy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza